low poly background

Iegūtas godalgotas vietas E. Ģinguļa matemātikas olimpiadē

22. janvārī mūsu skolas matemātiķi piedalījās ikgadējā E. Ģinguļa matemātikas olimpiadē. 8. – 9. klašu komanda veidoja Gunārs Bonka un Ilze Baumgarte (8.a), Aigars Jančauskis un Rendijs Knīss (9.a). 10. – 12. klašu komandas sasvāvā bija Dāvis Stogņijenko (10.a), Marta Pagraba…