Skolotājas Edītes Balodes mīlestība pret matemātiku

”Ja es dzīvotu otru reizi, noteikti atkal būtu matemātikas skolotāja,” pārliecināta Edīte Balode, pedagoģe, kura saņēmusi Draudzīgā aicinājuma fonda balvu ”Par mūža ieguldījumu izglītībā”. Mācot skolēnus nemaz ne tik vieglajā mācību priekšmetā, aizvadīti teju 50 gadi. Plašāk lasiet https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/milestiba-uz-matematiku/ Sirsnīgi sveicam…

SOS SMS

Lai uzlabot skolēnu drošību un labklājību, esam izveidojouši ātrās reaģēšanas atbalsta sistēmu. No 1.februāra skolā sāk darboties SOS SMS “Redzi! Dari! Risini!” Mēs aicinam jauniešus  būt līdzatbildīgiem un brīdi, kad redz pārkāpumu vai situāciju, kurā ir nepieciešams pieaugušo atbalsts, sūtīt SMS vai WhatsApp ziņu…

Skauti un Gaidas uzsāk darbību Liepājas Raiņa 6. vidusskolā

Misija ir iesaistīt bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veidot vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu. Aktī­vi darbojoties sabiedrības labā, dot iespēju gūt personisko piepildījumu un censties veidot pasauli labāku. Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 4.klašu…

4.c klase apgūst pašvadītas mācīšanās prasmes.

Kā tieši pašvadīta mācīšanās atšķiras no patstāvīgas vai skolotāja vadītas mācīšanās? Svarīgi saprast, ka skolotāja iedots uzdevums, ko skolēns izpilda patstāvīgi, nav uzskatāms par pašvadītu mācīšanos, tāpēc svarīgi atrast būtiskākās atšķirības, kas raksturo pašvadītu mācīšanos: Skolēniem ir iespēja vērtēt pašiem…

11. klašu skolēni piedalās projektā “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”

Janvārī mūsu skolas 11.klašu audzēkņi piedalījās nodarbībās projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”. Stundās tika aktualizēti cilvēktiesību ievērošanas aspekti gan Latvijā, gan citviet pasaulē, diskutējām par Kataru – valsti, kurā risinājās Pasaules kausa izcīņa futbolā un kurā ir ievērojami cilvēktiesību…

Izglītības iespēju izstāde “Kur mācīties tālāk?”

17.februāri notiks izglītības iespēju izstāde “Kur mācīties tālāk?”. Izstādes mērķis: 🔺Veicināt skolēnu interesi par tālākizglītības iespējām pēc 9. un 12.klases; 🔺Veicināt jauniešu interesi par mūsdienīgu izglītību; 🔺Izzināt nepieciešamās prasmes, rakstura īpašības un tālākizglītības iespējas sava karjeras ceļa veidošanā; 🔺Piedāvāt skolēniem konsultācijas…

Projekta “Kods:L.A.U.K.I” izbraukums uz uzņēmumu “Meduspils”

Mūsu vidusskolnieces Megija, Evelīna, Alise un Adele karjeras konsultantes pavadībā turpina darbu projektā ” KODS: L.A.U.K.I” (īsteno Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centrs kopā ar Britu padomes (British Council Latvia) pārstāvniecību Latvijā ) iepazīstot uzņēmējdarbības iespējas laukos. Šoreiz ciemojāmies uzņēmumā…

1 2 3 63