Skolas dzīve- dzīves skola Nr.2

Ir noslēdzies Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atbalsta biedrības  projekts “Skolas dzīve – dzīves skola Nr.2” ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai“ programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ aktivitātē „Priekšlaicīgas mācību riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos“. Projekts mērķis bija sniegt iespēju…

Aicinām uz labdarības konceru!

Skolēni, vecāki, skolotāji un visi interesenti! Šī gada 11. decembrī aicinām apmeklēt mūsu skolas līdzpārvaldes jauniešu organizēto labdarības koncertu “Šodien par rītdienu”, kas notiks #MĒSARMESA projekta ietvaros LOC “Rožu zālē. Pasākuma laikā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti rehabilitācijas centra “POGA” bērniem…

Neformālas aktivitātes pašizaugsmei

“PuMPuRS” jauniešu iniciatīvas projekta “Skolas dzīve – dzīves skola 2” ietvaros trīs nedēļas dienas tika veltītas sevis izzināšanai un pilnveidošanai. 6. novembrī jaunieši neformālā gaisotnē kopā ar līdzpārvaldes skolotāju Sigitu Stefanu darbojās kopīgās spēlēs un aktivitātēs, iepazīstot sevi un citus…

“Skolas dzīve – dzīves skola 2” Dabas studijā

Šodien notika mūsu skolas PuMPurS jauniešu iniciatīvas projekta “Skolas dzīve – dzīves skola 2” kārtējā aktivitāte. Projekta dalībnieki devās ciemos pie Vairas Kārkliņas un Laumas Veitas uz Dabas studijas labsajūtas meistardarbnīcu “Iepazīstam dabas pasauli!”. Studijas vadītājas pastāstīja par dabas velšu…

PuMPuRs projekta ieguvumi šajā mācību gadā

Liepājas Raiņa 6.vidusskola jau divus mācību gadus īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Šī mācību gada 1. pusgadā  projektā bija iesaistīti 25 skolotāji un 28 skolēni, bet 2. semestrī iesaistīti…

Projekts “Skolas dzīve – dzīves skola” noslēdzies

Pašās maija beigās Kalvenes apkārtnes atpūtas bāzē “Kurzemes pērle“ pie Sepenes ezera notika Liepājas Raiņa 6. vidusskolas atbalsta biedrības realizētā PuMPuRs jaunatnes iniciatīvu projekta “Skolas dzīve – dzīves skola” pēdējā aktivitāte – izvērtēšanas un noslēguma pasākums. Pasākums izvērtās par īstiem…

PuMPuRs projekta dalībnieku vētīgās atziņas skeitparkā

Šī gada 28. martā notika jau trešais projekta “Skolas dzīve – dzīves skola” pasākums “Rave Team pārstāvju Agra un Roberta Klēpju pieredzes stāsts” iekštelpu skeitparkā Vecās ostmalas promenādē. Liepājas ekstrēmā sporta biedrības “Rave Team” dibinātājs Agris Klēpis pastāstīja, ka ir…

1 2