Aicinām apmeklēt izglītības iestāžu izstādi “Kur mācīties tālāk?”

Lai iepazītos ar turpmākās izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs, 13. februārī no pulksten 13.00 – 14.00 mūsu skolas 8. – 12. klašu skolēni kopā ar skolotājiem mācību procesa ietvaros apmeklēs izglītības iestāžu izstādi “Kur mācīties tālāk?” Liepājas Latviešu biedrības namā.…

Pieredzes stāsti “Pavasarī – absolvents, rudenī – students!”

Mūsu skolas 12. klašu skolēni un interesenti no citām klasēm tikās ar pagājušā gada absolventiem, šī brīža koledžu un augstskolu 1. kursa studentiem, lai uzzinātu viņu pieredzes stāstus par studiju uzsākšanu un uzdotu sev interesējošos jautājumus par uzņemšanas nosacījumiem, studiju…

KAAP “Seminārs –“Veiksmīgas Karjeras ABC””

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Mērķis: Rosināt skolēnus analizēt, kas ir “karjera” un kas ir “veiksmīga karjera”, kā arī palīdzēt apzināt                        stratēģijas…

KAAP “Iepazīsti Latvijas uzņēmumus” – Latvijas Banka un Swedbank

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Mērķi: Iepazīstināt skolēnus ar darba vidi un specifiku banku sektorā.  Veicināt jauniešu interesi par finanšu pratību, budžeta plānošanu un atbildīgu aizņemšanos. Rosināt skolēnus izvēlēties karjeru finanšu un banku…

Karjeras pasākums “Izspēlē savu profesiju” 5. klašu skolēniem

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma (KAAP) “Izspēlē savu profesiju” laikā skolēni “KKomanda” improvizācijas aktieru vadībā ar lomu spēļu palīdzību izzināja profesiju daudzveidību un profesiju vispārīgās un specifiskās prasmes, kuras nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Nodarbību vadītāji iedrošinās skolēnus arī uzstāties un paust…

Interesē medicīna – mācies bioloģiju!

Vidusskolēniem, kuriem ir vēlēšanās nākotni saistīt ar medicīnu, arī šajā mācību gadā ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības bioloģijā, kuras vada skolotājs Aivars Blūms. Nodarbībās skolēni gatavojas centralizētajam eksāmenam, konkursiem un olimpiādēm, kā arī apmeklē dažādas iestādes, lai tuvāk iepazītu mediķu…

Ekskursija uz Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru Irbenē

KAAP  “Iepazīsti Latvijas uzņēmumus” Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs Irbenē Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Mērķi: Iepazīstināt skolēnus ar Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra Irbenē darbības mērķi un tehniskajām iespējām. Veicināt jauniešu interesi par tehnoloģijām un ietekmēt…

KAAP “Veiksmīga karjera darot savu sirdslietu”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Mērķis un uzdevumi: Veicināt skolēniem izpratni par savu talantu izvērtēšanas un pielietošanas iespējām veiksmīgas karjeras izvēlē. Veidot priekšstatu par problēmu risinājuma iespējām karjeras izvēlē, koriģējot savu domāšanas stratēģiju.…

1 2 3 6