Gada Skolotājs un Radošā konkursa uzvarētāji

Trešdien, 2. oktobrī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova Skolotāju dienas ieskaņā bija aicinājusi uz svinīgu pieņemšanu tos pirmsskolas un skolu pedagogus, kuri šogad izvirzīti nominācijai „Gada skolotājs”. Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus saņēma 26 pedagogi, kā arī  konkursa „Vides radoša apguve Liepājā” uzvarētāji.

Pedagogu nominācija „Gada skolotājs” ir nodibināta, lai izteiktu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atzinību izciliem izglītības darbiniekiem, apzinātu, atbalstītu un apbalvotu aktīvus un talantīgus izglītības darbiniekus.
Balvu izglītībā var saņemt pedagogs ar augstu profesionālo meistarību, kas veicina katra izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu mācību metožu ieviešanu, par  nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem mācībās, sportā, par pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, ieguldījumu izglītības iestādes vai pilsētas izglītības sistēmas attīstībā, par bērnu tiesību aizsardzību izglītības iestādēs.
Šogad konkursa nolikums tika pārstrādāts un notika jaunā formātā. Labākie pedagogi skolu padomju vērtējumā tika izvirzīti sekojošās nominācijās : „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem”, „Par inovācijām izglītības procesā „Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību” ; „Par mūža ieguldījumu izglītībā; ”Par veiksmīgāko pedagogu debiju”, „Par darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”, „Par kvalitatīvu un atbildīgu darbu”. Pirmo reizi skolēnu līdzpārvaldes izvirzīja pedagogus arī nominācijā „Foršākais skolotājs”, kurā tika nominēta arī Liepājas Raiņa 6.vidussksolas skolotāja Daiga Zakovica. Tika sveikti arī konkursa „Vides radoša apguve Liepājā” uzvarētāji, kurā divas nominācijas no trim saņēma mūsu skolas skolotāji Edīte Pagraba par izstrādāto materiālu  un radošā grupa Sintijas Pūces, Lauras Katkevičas un Roberta Rožkalna sastāvā par materiālu “Pagaidu valdības spēles Liepājā”.

 

Comments:0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.