Informācija par attālināto mācību procesu

Labdien vecāki un vecāko klašu skolēni!

Informēju, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 01.11.2021. – 15.11.2021. mācību process mūsu skolā visās klašu grupās notiks attālināti.

1. No 1.novembra skolotāji vadīs mācību stundas skolēniem attālināti atbilstoši mācību stundu sarakstam. Skatīt http://citadaskola.lv/stundu-saraksts/

2. Skolotāji līdz katras nedēļas piektdienas pulksten 18.00 Gmail dokumentā (pieeja caur e-klasi) ir publicējuši mācību plānu (sasniedzamo rezultātu, darba gaitu, izmantojamos resursus, darbu iesniegšanas laikus, vērtēšanas veidus) nākamās nedēļas stundām.

3. Skolēniem tiešsaistes stundā jāpiedalās ar ieslēgtu kameru. Ja tas nav iespējams, pirms tam jāinformē priekšmeta skolotājs. Skolēnam tiešsaistes stundas laikā jābūt klātesošam.

4. Skolēniem jāveic visi mācību stundā uzdotie darbi, skolotāja norādītie darbi jāiesniedz mācību stundas noslēgumā vai norādītajā laikā.

5. Ja tehnisku problēmu dēļ skolēnam nav iespējams pievienoties stundai, konkrētās stundas sākumā skolēns informē skolotāju e-klases pastā vai SMS, vai whatsapp saziņā.

6. Ja bērns ir saslimis un nespēj darbu veikt, skolēna vecāki informē klases audzinātāju, klases audzinātājs izdara ierakstu E-klases žurnālā.

7. Skolvadības sistēmā E-klase lietotie apzīmējumi:

7.1. Ja skolēns nav piedalījies tiešsaistes stundā, tad skolvadības sistēmā E-klase tiek veikts ieraksts “n”;

7.2. Ja skolēns nav piedalījies attālinātā stundā un nav veicis formatīvās vērtēšanas darbu, tad skolvadības sistēmā E-klase tiek veikts ieraksts “n/ni” vai “n/0%”;

9.2. Ja skolēns nav piedalījies attālinātā stundā un nav veicis summatīvās vērtēšanas darbu, tad skolvadības sistēmā E-klase tiek veikts ieraksts “n/nv”;

9.3. Ja skolēns ir piedalījies attālinātā stundā, bet nav veicis summatīvās vērtēšanas darbu, tad skolvadības sistēmā E-klase tiek veikts ieraksts “nv”.

8. Konsultācijas plānotas tiešsaistē atbilstoši skolotāja norādītajam laikam vai vienojoties individuāli. Konsultācijai skolēns piesakās, rakstot ziņu skolotājam e-klases pastā, norādot tēmu, kas ir neskaidra.

9. Skolēniem, kuriem ir fakultatīvās nodarbības, tiks piedāvāti papildus materiāli mācībām.

10. Vērtējuma uzlabošana notiek skolēnam vienojoties ar skolotāju.

11. Darba kultūra tiešsaistes mācību stundā / konsultācijā:

1) mikrofons ieslēgts tikai, kad sniedz atbildi,

2) kamera ir ieslēgta,

3) tērzēšana tikai par tēmu,

4) pieklājīgs apģērbs,

5) atrašanās savā darba vietā,

6) pēc nodarbības atvienojas no tiešsaistes stundas.

Ja skolēnam mājās nav pieejams dators vai viedierīce, lūgums kontaktēties ar klases audzinātāju, lai individuāli rastu risinājumu.

Vēlot viesiem veselību, spēku un izturību,

skolas direktors

Kārlis Strautiņš

Comments:0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.