Karjeras izglītības programma 2022.-2024. m. g. – Apskatīt jaunā logā

Karjeras konsultante: Dina Brence

Dina Brence

Pedagoģe – Karjeras konsultante

Ja vēlies individuālu konsultāciju raksti man ziņu e-klasē vai ienāc c-31. kabinetā

Darba laiks:

darba dienās: plkst. 9.00 - 16.00

Pasākumi

Vetārsts, parlamentārais sekretārs, elektriķis, jurists, iepirkumu speciālists, kriminālistikas eksperts, ainavu…

Skolēniem

1. Karjeras prasmju plāns 9. klašu skolēniem

2. Informatīvi un metodiski materiāli KAA – Apskatīt jaunā logā

3. https://profolio.lv/

4. infografikas: http://www.niid.lv/infografikas

5. https://karjerasmateriali.lv/

6. Digitāla spēle par karjeru 5.,6. klašu skolēniem: https://parprof.lv/

7. Karjeras izvēles testi jauniešiem: http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

Vai robots nākotnē varēs darīt tavu darbu?  http://www.bbc.com/news/technology-34066941

10. -11. klašu digitālais portfolio

  1. Sway tiek veidots  savs karjeras portfolio.
  2. Veic ierakstus savā Eiropas CV – Aizpildīt šeit

Portfolio saturs:

Skolotājiem

1.  Karjeras izglītības programma 2022.-2024. m. g. – Apskatīt jaunā logā
3. 100 KAA (karjeras attīstības atbalsta) metodikas – Apskatīt jaunā logā
4. KAA pasākumu plāns – Apskatīt jaunā logā
5. Informatīvi un metodiski materiāli KAA – Apskatīt jaunā logā

6. https://karjerasmateriali.lv/

7. https://profolio.lv/

8. Karjeras ziņu izdevums

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/

9. Karjeras kompasa metodika –Apskatīt jaunā logā

10. SUTORI materiāli karjeras atbalstam

https://www.sutori.com/story/it-gada-aktivitates-karjeras-attistibas-atbalstam-un-noderigi-materiali–QkHjTBySwmhqYDrCiChRa9mm

Vecākiem

Informatīvi un metodiski materiāli KAA – Apskatīt jaunā logā

Karjera

Updated on 2023-10-13T09:41:25+03:00, by Roberts Rožkalns.