Liepājas Raiņa 6. vidusskolā Skolēnu Līdzpārvaldes darbība tika uzsākta 1996./97. m.g. direktora vietnieces audzināšanas darbā Aelitas Antonovas vadībā. Pateicoties skolotājas entuziastam skolā tika izveidota aktīvo un radošo jauniešu apvienība, kura uzsāka līdzpārvaldes darbību un iedibināja tās tradīcijas.

1999.gadā toreizējā Skolēnu Līdzpārvaldes prezidenta Armanda Tomeļa vadībā tika izstrādāti Skolēnu līdzpārvaldes statūti, ietvērojot Skolēnu līdzpārvaldes darbības mērķus, pienākumus un tiesības. Tika izveidota Skolēnu Līdzpārvaldes struktūra un noteikta tās darbība, kā arī noteikta kārtība, kā tiek ievēlēts skolas Līdzpārvaldes prezidents un kādi ir viņa pienākumi. Balstoties uz apstiprinātā reglamenta darbības principiem, vēl joprojām tiek ievērota un īstenota iedibinātā Skolēnu Līdzpārvaldes darba struktūra.

Liepājas Raiņa 6. vidusskolas Skolēnu Līdzpārvaldes prezidenti

Mācību gads Līdzpārvaldes prezidenti Līdzpārvaldes darbības skolotāji- koordinātori
2010./2011. m.g. Jānis Ķuņķis Sigita Stefana
2009./2010.m.g. Liena Liepiņa Sigita Stefana
2008./2009.m.g. Laura Flaksa Sigita Stefana
2007./2008.m.g. Laura Flaksa Vintra Braša, Kristīne Kapiņa
2006./2007. m.g. Anita Urkauska Sigita Stefana
2005./2006.m.g. Elīna Jaunarāja Janvāre Igeta Gaiķe
2004./2005.m.g. Linda Jaunarāja Janvāre Igeta Gaiķe
2003./2002.m.g. Linda Jaunarāja Janvāre Igeta Gaiķe
2002./2003.m.g. Ieva Ozoliņa Igeta Gaiķe
2001./2002. m.g. Raivis Orba Igeta Gaiķe
2000./2001.m.g. Linda Leimante Aelita Antonova
1999./2000.m.g. Armands Tomelis Aelita Antonova
1998./1999.m.g. Imants Jansons Aelita Antonova

Vēsture

Updated on 2011-10-17T14:35:12+03:00, by Roberts Rožkalns.