Liepājas Raiņa 6.vidusskolas jaunieši par MOT- drosmi izvēlēties

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas jaunieši par MOT- drosmi izvēlēties

Šajā mācību gadā skolā tiks ieviesta iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma MOT (7.-9.klasēm), kuras mērķis ir stiprināt jauniešos drosmi izdarīt apzinātas izvēlas, ticēt savām spējām un saskatīt cilvēkos labo, to izcelt un vairot.

MOT vīzija- sabiedrība, kuru veido spēcīgi, atvērti un par sevi pārliecināti cilvēki.

MOT filozofija:

  • DROSME DZĪVOT jeb atļauties sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi tos piepildīt ;
  • DROSME RŪPĒTIES par līdzcilvēkiem un palīdzēt tiem, kuri jūtas vientuļi un atstumti;
  • DROSME PATEIKT NĒ jeb atteikties no izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

Svarīgākie ieguvumi MOT programmā:

  • mazāk kautiņu, mobinga, konfliktu;
  • mazāk vientuļu jauniešu, kuriem nav neviena drauga;
  • retākas psihiskas saslimšanas;
  • mazāk atkarību.

MOT- tas ir 12 interaktīvu nodarbību cikls 3 mācību gadu laikā. Lai to realizētu, no 8.-10.janvārim skolotājas -Sanita Krastiņa, Zane Vāciete un Ksenija Siliņa- piedalījās intensīvās, izzinošās un interesantās nodarbībās, apgūstot MOT filozofiju, metodiku, izspēlējot dažādas situācijas un lomu spēles, tā iegūstot iespēju kļūt par MOT trenerēm.

MOT ir organizācija, kas Norvēģijā darbojas jau 20 gadus, un Latvijā MOT filozofiju un programmu pārstāv biedrība “MOT Latvija”. 2017./2018.m.g. MOT apgūs vairāk kā 2000 skolēnu 22 Latvijas skolās, 53 MOT treneru vadībā.

MOT – izvēlies drosmi!

Vairāk informācijas : www.mot.lv