Literatūras stundas, kurās cilvēkam cilvēku jāsatiek…

Liepājas Novada fonds 2019.gada rudenī izsludināja programmas “Skolotājs” projektu konkursu ar mērķi sniegt skolotājiem iedvesmu un atbalstu darbā un popularizēt izcilu skolotāju darbību un ieguldījumu kopienas attīstībā. Projektā savu dalību pieteica Liepājas Raiņa 6.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Daiga Muižule un Sigita Stefana, kuras ieguva fonda finansiālo atbalstu, lai izstrādātu metodisko materiālu “Literatūras stundas, kurās cilvēkam cilvēku jāsatiek”. Tika izveidots literārais kalendārs, kurš sastāv no 12 literatūras stundām (katrā no gada mēnešiem piedāvāta viena literatūras stunda pamatskolas vai vidusskolas skolēniem), akcentējot audzināšanas darba vadlīnijās minētās tikumiskās vērtības (atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance) konkrētā literārā darbā. Izstrādājot mācību materiālus, ir izmantoti dažādi interaktīvi rīki, kā arī citas inovatīvas metodes.
Autores uzskata, lai īstenotu kompetenču pieeju mācību procesā, svarīgi attīstīt skolēnu kreativitāti un kritisko domāšanu, kā rezultātā skolēni var gūt mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Viens no interaktīviem izziņas avotiem par kultūras procesiem ir Latvijas Kultūras kanons, caur kuru skolēni var iepazīties ar vērtībām, aktualizējot tikumiskās izvēles latviešu autoru darbos. Ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī savu vērtību izzināšana sekmē inteliģenta jaunieša personības izaugsmi.
Darba autores ir gatavas iepazīstināt jebkuru ieinteresētu auditoriju ar saviem sagatavotajiem darba materiāliem, kuri ir viņu autordarbs. Mācību materiālu var izmantot gan pamatskolas, gan vidusskolas klašu grupās, kā arī integrētajās stundās, balstoties uz tikumiskajām vērtībām (piem., vēsture, ģeogrāfija, vizuālā māksla, klases stunda, mūzika u.c.).
Lai literārais kalendārs ir kā iedvesmas avots un iedrošinājums, strādājot ar izglītības jomā ieviestajām jaunajām kompetencēm.

 

Comments:0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.