“littleBits Code Kit”

“littleBits Code Kit”

Mūsu skolā ir radusies ekskluzīva iespēja stundās izmantot “littleBits Code Kit”, kas dod iespēju jauniešiem savādāk iepazīt programmēšanas pamatus. “littleBits” var izmantot ne tikai informātikas stundās, bet arī fizikas, dabaszinību, mūzikas, mājturības un tehnoloģiju stundās.

Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *