Ministru kabineta noteikumi Nr.121

Rīgā 2011.gada 15.februārī (prot. Nr.10 16.§)

Noteikumi par 2011./2012.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 16.punktu

 1. Noteikumi nosaka 2011./2012.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 2. Mācību gads sākas 2011.gada 1.septembrī.
 3. 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2012.gada 31.maijā.
 4. 9.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2012.gada 18.maijā, bet mācību gads beidzas 2012.gada 15.jūnijā.
 5. 12.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2012.gada 18.maijā, bet mācību gads beidzas 2012.gada 22.jūnijā.
 6. Mācību gadu veido divi semestri:
  1. pirmais semestris ilgst no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada 23.decembrim;
  2. otrais semestris ilgst:
   1. 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem – no 2012.gada 9.janvāra līdz 2012.gada 31.maijam;
   2. 9.klases izglītojamajiem – no 2012.gada 9.janvāra līdz 2012.gada 15.jūnijam;
   3. 12.klases izglītojamajiem – no 2012.gada 9.janvāra līdz 2012.gada 22.jūnijam.
 7. Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:
  1. rudens brīvdienas – no 2011.gada 24.oktobra līdz 2011.gada 28.oktobrim;
  2. ziemas brīvdienas – no 2011.gada 27.decembra līdz 2012.gada 6.janvārim;
  3. pavasara brīvdienas – no 2012.gada 12.marta līdz 2012.gada 16.martam;
  4. vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem – no 2012.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam.
 8. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases izglītojamajiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.
 9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par projektu nedēļas norises laiku. Projektu nedēļu organizē otrajā semestrī.
 10. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

Mācību gads

Updated on 2011-10-27T11:02:08+03:00, by Roberts Rožkalns.