Mēs gribam, varam, darām

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mēs gribam, varam, darām”

No 2018. gada 12., 15., 19., oktobrī no pulksten 11.00 līdz 15.00

Kalvene, atpūtas bāze “Kurzemes pērle”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mērķis un uzdevumi:

Interaktīvā un dinamiskā veidā veicināt skolēnu interešu, spēju un stipro pušu apzināšanos un prasmi to pielietošanai komandas darbā kopēju mērķu sasniegšanai.

Dalībnieki: Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 5. c, 5. a un 5. b klases skolēni – 92

ATSKAITE

Ierodoties Kalvenē, atpūtas bāzē “Kurzemes pērle”, skolēni iepazinās ar pasākuma vadītājiem – SIA “Ūdensputni” pārstāvjiem un pasākuma norisi. Apskatīja apkārtni un vienojās par drošības un kārtības noteikumu ievērošanu. Pēc brīvprātības principa sadalījās nelielās grupās un prezentēja savu komandu. Piedaloties komandu saliedēšanas spēlēs, dalībnieki labāk apzinājās savas intereses, spējas un stiprās puses. Veicot Šķēršļu pārgājienu komandu dalībnieki mācījās iespējami efektīvi izmantot katra dalībnieka stiprās puses, viens otru iedrošināt, uzmundrināt, paslavēt, pieņemt kopējus lēmumus, paļauties uz komandas biedriem, un uzticēties viens otram. Noslēgumā, sēžot pie ugunskura, skolēni dalījās sajūtās par piedzīvoto, ieguvumiem un atklājumiem par sevi un klasesbiedriem, diskutēja par katram dalībniekam piemērotāko profesijas izvēli un nākotnes nodomiem.

Pasākuma laikā saliedējās klašu kolektīvi, iezīmējās līderi, skolēni labāk iepazina sevi un viens otru. Lielākais ieguvums – pozitīvs mikroklimats un laba sadarbība, prasme vienoties un pieņemt lēmumus.

Atbildīgie par pasākumu 5. c kases audzinātājs Edmons Gruduls, 5.a klases audzinātāja Sigita Stefana un 5. b klases audzinātāja Jolanta Klamere.

Sagatavotāja pedagoģe – karjeras konsultante Vineta Muskate

 

Comments:0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.