Skolas bibliotēkas galvenais uzdevums ir iespēju robežās nodrošināt mācību procesu ar izglītības valsts standartiem un mācību saturam atbilstošu literatūru galvenokārt

 • latviešu valodā;
 • sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību;
 • daudzveidīgu interešu izkopšanu, pašizglītību, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi;
 • piedalīties mācību procesa daudzveidošanā, kā arī iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas bibliotēkā ikvienam skolēnam iespējams kļūt par bibliotēkas lasītāju, apņemoties ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus.

Uzsākot mācības 5.klasē, skolēni bibliotekārās stundas ietvaros tiek iepazīstināti ar bibliotēku un tās noteikumiem. Lasītāji var saņemt konsultācijas par pieejamo literatūru.

Bibliotēkas krājumu komplektēšana notiek sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem un metodisko komisiju vadītājiem, balstoties uz mācību līdzekļu piedāvājuma un pieprasījuma izpēti, kā arī izglītības standartiem.

Ir izveidots īpašs plaukts, kurā atrodama plaša informācija par karjeras izglītības jautājumiem, tajā gan skolēni, gan skolotāji var atrast ziņas gan par augstākās, gan profesionālās izglītības apguves iespējām.

Tiek abonēti žurnāli ”Ilustrētā pasaules vēsture”, “Ilustrētā zinātne”, kā arī laikraksts ,,Izglītība un kultūra”.

Bibliotekāres:

Noderīgas saites:

 • www.e-biblioteka.lv piedāvā iespēju elektroniski lasīt gan daiļliteratūru, gan mācību materiālus un izziņu literatūru
 • www.lnb.lv Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapa
 • www.letonica.lv Portāls, kurā atrodamas enciklopēdijas un citi uzziņu resursi, vārdnīcas, multivide, Latvijas interneta katalogs u.c. noderīgas lietas
 • www.pasakas.lv Portāls, kurā pieejamas dažādas pasakas, gan lasāmas, gan klausāmas
 • www.rigaslaiks.lv žurnāla Rīgas laiks elektroniskā versija
 • www.diena.lv Lielākā rīta laikraksta Diena elektroniskā versija
 • www.ir.lv žurnāla Ir elektroniskā versija
 • www.nra.lv laikraksta Neatkarīgā Rīta avīze elektroniskā versija
 • www.satori.lv Literatūras un mākslas portāls Satori
 • www.ekarogs.lv Literatūras mēnešraksta Karogs elektroniskā versija

Bibliotēka

Updated on 2014-10-02T09:48:01+03:00, by Roberts Rožkalns.