Obligātie mācību priekšmeti: IP obligātie un izvēles priekšmeti:
 • Latviešu val. un lit.
 • Matemātika
 • Vēsture
 • Pirmā svešvaloda:
  • angļu val.
  • vācu val.
  • Sports
 • Biznesa ekonomiskie pamati
 • Datorzinātnes
 • Otrā svešvaloda (vācu v., vācu v. 0, krievu v., krievu v. 0)
 • Psiholoģija (10.kl)
 • Politika un tiesības (11.kl. un 12.kl.)
 • Fizika
 • Astronomija
 • Ķīmija
 • Bioloģija
 • Kultūras vēsture
 • Ģeogrāfija
 • Filozofija (11., 12.kl.)

Priekšmeti ar praktisku ievirzi:

Fakultatīvi:
 • Mārketings (10.kl.),
 • Lietvedība(10.kl.),
 • Lietišķā etiķete (10.kl.),
 • Grāmatvedība (11.kl.),
 • Uzņēmējdarbība (11.kl.),
 • Menedžments (12.kl.),
 • Ievads likumdošanā (12.kl.).
 • Franču valoda
 • Loģika
 • Bioloģija
 • Matemātika
 • Svešvaloda
 • Tehniskā grafika
 • Fizika

Matemātikas un dabaszinātņu IP

Updated on 2011-10-17T14:35:12+03:00, by Roberts Rožkalns.