Liepājas Raiņa 6.vidusskolas

darba mērķi un uzdevumi 2012./2013.m.g.

Skolas mērķis: pilnveidot izglītības kvalitāti

Metodiskā darba galvenie uzdevumi:

 • pakāpeniski  ieviest inovatīvo zināšanu un iemaņu veicinoši vērtējošo sistēmu ( ZIVVS), iekļaujot to  kalendāri tematiskajos plānos;
 • pilnveidot darbu ar talantīgajiem skolēniem (jauno talantu skolas, konsultācijas, fakultatīvi);
 • optimāli izmantot jaunās IT (e-vide, iesaistīties Microsoft Partners in Learning programmā);
 • veidot aktīvu sadarbību ar Ezerkrasta sākumskolu pēctecības nodrošināšanā

Mācību darba galvenie uzdevumi:

 • turpināt iedzīvināt vienotas prasības mācību un audzināšanas darbā (kritēriji, vērtēšana, kavējumi, disciplīna);
 • pakāpeniski pāriet uz mācību priekšmetu bloku sistēmu;
 • akcentēt mācību procesā individuālo pieeju atbilstoši skolēnu spējām, izmantojot IT ( skolēnu individuālās izaugsmes kartes);
 • pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem, izmantojot IT;
 • neformālās izglītības kursu piedāvājums sabiedrībai dažādās aktivitātēs

Audzināšanas darba mērķisveicināt audzēkņu radošās darbības un jaunrades izpausmes

Uzdevumi:

 • veikt pilsonisko un patriotisko audzināšanu, iesaistot Latvijas Republikas 95. gadadienas pasākumos;
 • strādāt pie vērtību izglītības iedzīvināšanas skolā, gatavojoties skolas 90 gadu jubilejai;
 • veidot skolēnu karjeras atbalsta sistēmu, sadarbojoties ar vecākiem un piedaloties Ēnu dienās;
 • sekmēt radošumu un attīstīt uzņēmējdarbības spējas ( JAL, „Radošuma pils” u.c.)

Mērķi un uzdevumi

Updated on 2013-04-10T11:28:13+03:00, by Roberts Rožkalns.