Amatpersonu atalgojums 2015. gada septembrī (pēc nodokļu nomaksas)

 

Kārlis Strautiņš (direktors) 895,96 Euro

Viola Narbuta (direktora vietniece mācību darbā) 376,99 Euro

Sigita Stefana (direktora vietniece mācību darbā) 414,94 Euro

Evija Jaunzeme (direktora vietniece mācību darbā) 376,99 Euro

Laura Katkeviča (direktora vietniece mācību darbā) 414,94 Euro

Roberts Rožkalns (direktora vietnieks mācību darbā) 414,94 Euro

Amatpersonu atalgojumi

Updated on 2015-09-24T15:04:20+03:00, by Roberts Rožkalns.