Liepājas Raiņa 6.vidusskola ir uzsākusi trīs starptautiskus Erasmus+ programmas projektus, kuru ietvaros tiks veicināta skolas mācību vides transformācija un sekmēta 21. gadsimtam atbilstošas izglītības sistēmas izstrāde. Sadarbības laikā, kas ilgs no 2014. gada līdz 2016. gadam, skolēniem tiks piedāvāti apmācību braucieni uz Itāliju, Portugāli, Bulgāriju, Turciju un Čehiju, kuru laikā tiks organizēta prakse ārvalstu uzņemumos, izpētīti uzņemējdarbības apstākļi dažādos Eiropas Savienības reģionos, kā arī veicināta jauno mediju prasmju apguve uzņemējdarbības aspektā.

Liepājas Raiņa 6.vidusskola jau ir uzsākusi mācīšanas un mācīšanās pieeju transformāciju, kad par mācību klasi kļūst visa pasaule un mācīšanās notiek ne tikai klases telpā, bet (iespējams pat vairāk) ārpus tās gan uzņemumos un organizācijās, gan dabā un partnerskolās, gan virtuālā vidē, izmantojot jauno mediju aplikācijas (GoogleMaps, GoogleHangout, Froont, Infogr.am, Geogebra, Spreaker, Kahoot etc.). Skolā ir uzsākta mācību vides pārveide, izmainot stundu garumu uz 80 minūtēm, lai veicinātu uz skolēnu centrētu izglītību un rastu telpu individuālai pieejai. Mācību programmu attīstības aspektā ir uzsāktas divu inovatīvu mācību programmu aprobācija vidusskolā: projektu vadība un atvērto zinātņu programma, kas fokusējas uz praksē un izziņā balstītu pieeju mācību procesam, iekļaujot jēgpilnu tehnoloģiju izmantojumu un veicinot radošas un atbildīgas personības veidošanos.

Erasmus+ projekta “MEDIA: Media-based Entrepreneurial Development of Initiative Adolescence” (Jaunos medijos balstīta uzņemējdarbības izglītība aktīviem jauniešiem) mērķis ir inovatīvas metodoloģijas izstrāde, testēšana un ieviešana, lai dotu iespēju jauniešiem biznesa idejas ieviest praksē, izmantojot jauno mediju aplikācijas. Projekta ietvaros tiks izstādāta arī interaktīva spēle, kas būs startup prasmju vingrināšanas rīks skolēniem gan lokālā, gan valsts, gan starptautiskā līmenī.

Otrs Erasmus+ projekts “Cluster of Pedagogical Innovations” (Pedagoģisko inovāciju klāsteris) ietilpst skolas kopējā vīzijā kļūt par lokālu un reģionālu centru jaunu pieeju un metodiku izstrādē un popularizešanā. Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotāji regulāri tiek aicināti dalīties pieredzē gan vietējā, gan reģinoālā līmenī un vairākas vietējās skolas jau ir pārņemušas labās prakses piemērus par radošām izglītības metodoloģijām un innovatīvu jauno tehnoloģiju izmantošanu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un sistemātisku inovatīvu izglītības programmu attīstību, projekta ietvaros skolotāji brauks papildināt savas zināšanas koučinga teorijā, 21.gadsimta skolvadībā un metodoloģijā, problēmu menedžmenta integrācijas metodikā un skolas fiziskās vides transformācijā.

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas pamatnostāja ir spēja mainīties līdzi sabiedrības, vides, zinātņu un tehnoloģiju attīstībai un veidot 21. gadsimta izglītības komūnu, kur pamatizglītība balstās uz skolēna interesēm un aizrautību, kur zinātnē un piedzīvojumā dzimst jaunas idejas, kur vide mainās līdzi bērnam un kur ikvienam skolēnam ir iespēja uzdrīkstēties un uzsākt Eiropas līmeņa projektus.

 

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas projektu koordinatore

Laura Katkeviča

Comments:0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Projekti

Updated on 2015-11-10T15:28:15+02:00, by Roberts Rožkalns.