PuMPuRs projekta ieguvumi šajā mācību gadā

Liepājas Raiņa 6.vidusskola jau divus mācību gadus īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Šī mācību gada 1. pusgadā  projektā bija iesaistīti 25 skolotāji un 28 skolēni, bet 2. semestrī iesaistīti 28 skolotāji un 64 skolēni. Katram skolēnam ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Projekts dod iespēju 5. – 12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas pamatmācību priekšmetos: latviešu valodā, matemātikā, angļu un krievu valodās, dabaszinībās, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā, vēsturē, sociālajās zinībās un sportā. Atbalstu sniedz gadījumos, kad skolēns kādā no mācību priekšmetiem var saņemt nepietiekamu vērtējumu mācīšanās grūtību dēļ, iepriekšējā apguves posmā iekavētu mācību vai zemu mācību sasniegumu dēļ. Daļa skolēnu atzīst, ka konsultācijas ir ļoti noderīgas un labprāt sadarbojas ar skolotājiem. Visvairāk pieprasītas ir konsultācijas matemātikā, latviešu valodā un svešvalodās.

Šī paša projekta ietvaros mūsu skolas 30 jauniešiem ir iespējas saņemt arī papildus ēdināšanu, bet trīs skolēni no citām pašvaldībām saņem transporta izmaksu atlīdzību.

Straujiem soļiem tuvojas mūsu skolas atbalsta biedrības realizētais PuMPuRs jaunatnes iniciatīvu projekts “Skolas dzīve –  dzīves skola” nobeigums. Šī projekta mērķis ir  sniegt iespēju skolēniem ārpusskolas vidē saistošā veidā izzināt sevi un iedvesmoties personīgo mērķu sasaistei ar izglītību. Projekta aktivitātēs vidēji piedalās 25 mūsu skolas 8. – 11. klašu skolēni. Labas jauniešu atsauksmes saņemtas par jau notikušajiem pasākumiem, piemēram, atklāšanas pasākumu “Nakts skola”, uzņēmēja Arta Daugina vadīto sarunu “Iedvesmas stunda”, Rave Team pārstāvju Agra un Roberta Klēpju nodarbību “Pieredzes stāsts” un tikšanās ar Kalna svētību kopienas priesteri Andreju Mediņu Bruknas muižā. Šobrīd dalībnieki ar nepacietību gaida projekta izvērtēšanas un noslēguma pasākumu atpūtas bāzē “Kurzemes pērle”. Ļoti ceram, ka tikšanās ar tik dažādiem interesantiem un neordināriem cilvēkiem iedvesmos jauniešus labāk mācīties, īstenot sapņus un uzņemties atbildību par savām izvēlēm.

Ņemot vērā pozitīvos ieguvumus, skolēni un skolotāji ir gatavi turpināt dalību projekta “PuMPuRS” piedāvātajās aktivitatēs arī nākamajā mācību gadā.

Direktora vietniece Viola Narbuta

 

 

Comments:0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.