Skolas dzīve- dzīves skola Nr.2

Ir noslēdzies Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atbalsta biedrības  projekts “Skolas dzīve – dzīves skola Nr.2” ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai“ programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ aktivitātē „Priekšlaicīgas mācību riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos“.

Projekts mērķis bija sniegt iespēju Liepājas Raiņa 6. vidusskolas PMP riska grupas izglītojamajiem, sadarbojoties ar izaugsmes veicināšanas treneriem un jauniešiem-mentoriem atšķirīgā vidē un situācijās,  izzināt sevi un mācīties caur iekšējām sajūtām, izvirzot personīgos mērķus savai pilnveidei.

Projektā bija plānots un novadītas 5 galvenās aktivitātes, kurās jaunieši, izmantojot neformālās un netradicionālas sevis izzinošās mācīšanās metodes,  atklāja savus iekšējos resursus. Projekta laikā jaunieši tikās ar izaugsmes treneriem: jauniešu kustības “The Cave” neformālo vadītāju Juri Beķeri- Brīvkalnu, kouču Intu Santu, dramaturģi un radošās rakstniecības meistari Sandiju Santu, ekspertu dabas dziedniecībā Gunāru Narbutu, Dabas studijas izveidotāju Liepājā Vairu Karkliņu, kura piedāvāja  iepazīt dabas pasauli sevis līdzsvara harmonizēšanai.

Projekta rezultātā jaunieši piedzīvoja savu garīgās izaugsmes ceļu, tā paaugstinot  motivāciju ne tikai mācīties, bet arī sasniegt sev izvirzītos mērķus. Īpaša vērtība bija jauniešu iesaiste  labdarības pasākuma brīvprātīgā darba aktivitātēs, piemēram, iepazīšanās ar jauniešu radītajiem radošajiem projektiem (gan suvenīru izgatavošana, gan pakalpojumu sniegšana, gan sevis prezentēšana caur mākslu).

Projektu aktivitāšu daudzveidība bija tik ietekmējoša, ka radīja jauniešos pašiniciatīvu darīt vairāk nekā bija plānots projekta pieteikumā. Rezultātā jaunieši radīja divus lielus pilsētas mēroga pasākumus:

  1. „Staro skola 97 “, kurš sākotnēji bija plānots tikai skolas darbiniekiem un skolēniem, bet realizējās kā vietējās kopienas inovatīvs pasākums ar aptuveni 500 cilvēku piedalīšanos;
  2. Labdarības koncertu „Šodien par rītdienu“, nomainot skolas telpas pret Liepājas Olimpiskā centra Rožu zāli. Sadarbībā ar #MēsarMesu pasākumā tika savākti ziedojumi rehabilitācijas centra „Poga“ bērniem ar kustību traucējumiem.

Ticība savām spējām, gribasspēka stiprināšana un pašdisciplīna mazināja PMP riskus daudziem no projektā iesaistītajiem jauniešiem. Motivētie jaunieši apguva prasmes būt līderiem, tā kļūstot par nākamajiem PMP riska grupas mentoriem, kuri  turpinās iesaistīt citus skolas ārpusstundu dzīvē, tā veicinot jauniešu piederību skolai un vēlmi to apmeklēt.

Neformālo mācīšanās metožu pielietojums dod apstiprinājumu tam, ka jaunieši ātrāk notic saviem spēkiem un spējām, kļūst atvērtāki, motivētāki un gatavi iesaistīties dažādās aktivitātēs. Patiecoties “Pumpura” iniciatīvai, jaunieši varēja realizēt savas idejas plašu pasākumu organizēšanā, tā veicinot sadarbošanās prasmes, komunikatīvās prasmes un uzdrīkstēties darīt.  Jaunieši guva panākumus tikai tad, kad projekta gaitā bija izzinājuši dažādas metodes savas garīgās izaugsmes pilnveidošanā. Ierosinām turpmāk līdzfinansēt jauniešu projektus, jo kvalitatīvu speciālistu piesaiste dod  būtiski neizmērāmus  rezultātus personības attīstībai. Tikai sakārtojot un harmonizējot savu iekšējo pasauli, jaunietis spēj apzināties savus patiesos mērķus un tos sasniegt, tā uzlabojot arī mācību rezultātus.

Apgūtās līderisma prasmes- plānošana, organizēšana, pasākumu vadīšana, scenāriju rakstīšana, atbildības uzņemšanās u.c.- noderēs katram jaunietim turpmākajā izaugsmē.

Projekta koordinatore Sigita Stefana

      

Comments:0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.