Restarts – jauniešu kzemais starts

Projekta mērķis: Sniegt iespēju Liepājas Raiņa 6. vidusskolas jauniešiem atšķirīgā vidē un situācijās, saistošā veidā izzināt sevi un iedvesmoties personīgo mērķu sasaistei ar izglītību.

Projektu realizē: mūsu skolas atbalsta biedrība Pumpurs jaunatnes iniciatīvu projekta finansiālu atbalstu.

Atbildīgās par projektu skolotājas: Sigita Stefana un Daiga Manteniece.

Ir arī tādi jaunieši, kurus grūti motivēt un nepieciešami vēl citi papildus pasākumi ārpus formālās izglītības. Tāpēc esam priecīgi, ka mūsu skolas atbalsta biedrības projekts “Restarts – jauniešu zemais starts II” jau atkārtoti guvis finansiālu atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvu projektu atklātajā konkursā mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. 2022./2023. mācību gadā uzsāksim vairākas projekta aktivitātes Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 8.-12.klašu skolēniem.

Projekta “Restarts- jauniešu zemais starts II” veicina PMP riska grupas jauniešu motivāciju turpināt izglītību Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, palielinot aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, iesaistot aktivitātēs un jauniešu iniciatīvas projektos ārpus formālās izglītības, piesaistot izaugsmes veicināšanas trenerus, dažādas jomas profesionāļus un jauniešus – mentorus, kuri atbalstīs un iedvesmos atšķirīgā vidē un situācijās izzināt sevi un mācīties caur iekšējām sajūtām dziedināt savu zemapziņu, lai gūtu ticību sev un pārliecību, izvirzot personīgos dzīves mērķus. Kas ir Restarts – jauniešu zemais starts? Nu jau pavisam droši varam teikt, kā tā ir Liepājas Raiņa 6. vidusskolas jauniešu izaugsmes platforma, kas sniedz apziņas paplašinošas un transfomējošas nodarbības jauniešiem, kuri vēlas pacelt savu dzīves kvalitāti nākamajā līmenī. Mēs esam pārliecināti, ka cilvēks ir pašpietiekama, spēcīga un bezgalīga enerģijas resursa būtne, kurai piemīt spējas radīt savu realitāti.

Šī gada projekta moto – “Cilvēks cilvēkam. Prāta SPA: stāsti, parādi, aicini!” Projekta laikā plānotas 6 aktivitātes, kurās PMP riska grupas jaunieši mācīsies apgūt prasmes, kuras dod iespēju radīt garīgu tiltu starp nodarbību vadītājiem un katru pašu, lai ar stāstu un praktisku rīku palīdzību, jaunietis aicinātu savā dzīvē ienākt pārmaiņām, kuras, galvenokārt, var piedzīvot tikai darot.

Restarts tika uzsākts 26.septembrī ar saliedēšanās pasākumu viesu namā “Vērbeļnieki”, kur jauniešus sagaidīja dažādas aktivitātes, lai apgūtu efektīvas un zinātniski pierādītas tehnikas sava ķermeņa, prāta un emociju pārvaldīšanai. Tas būs visa projekta kompass: jūties mierīgi (mierīgāk) neatkarīgi no apkārtējiem apstākļiem; pārvaldi savu prātu un domas, lai izdarītu labākas izvēles; lielāka pārliecība un uzticība intuīcijai, lai pieņemtu lēmumus skolā un ārpus skolas.

Pavisam projektā paredzētas 5 meistarklases, kurās vēlamies ar jauniešiem runāt, vērst pusaudžu uzmanību daudzveidīgajām iespējām, kuras var izmantojot jau tagad, lai attīstītu savu personību un nākotnē varētu īstenot lieliskus projektus personīgajā un profesionālajā dzīvē.

Atskatam. 2021./2022. mācību gadā Liepājas Raiņa 6.vidusskolā noslēdzās projekts “Restarts- jauniešu zemais starts”, kurš tapa ar mērķi “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” (8.3.4.SAM) projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros īstenotajam jaunatnes iniciatīvu projektam. Lai īstenotu projekta mērķi, jauniešiem tika piedāvātas neformālās izglītības aktivitātes, piesaistot izaugsmes veicināšanas trenerus un jauniešus- mentorus, kuri atbalstīja un iedvesmoja atšķirīgā vidē un situācijās izzināt sevi, tikt galā ar dzīves izaicinājumiem un gūt pārliecību un ticību sev, izvirzot savus personīgos mērķus.

Projektā tika plānotas un novadītas 6 galvenās aktivitātes, kurās 25 jaunieši, izmantojot neformālās un netradicionālas sevis izzinošās mācīšanās metodes,  apguva prasmes, kuras deva iespēju ietekmēt, piedalīties un uzņemties vadību darot. Projekta moto “VIP: vadi, ietekmē, piedalies!”

Projekta laikā jauniešiem bija iespēja savstarpēji saliedēties, izmantojot pasākuma aģentūras  „Ūdensputni“ piedāvāto programmu. Bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Aizputes vidusskolu, lai  sadraudzētos un iedvesmotos no citiem jauniešiem.

Lai iemācītos attīstīt savu personību, tika piedāvāti daudzveidīgi rīki, kas māca apturēt ierastās un automātiskās reakcijas dažādās ikdienas situācijās, tāpēc bija iespēja ieskatīties un relaksēties skaņu  pasaulē  kopā ar gongu meistaru Gunāru Narbutu, bija iespēja iemācīties kokles skaņu burvību ar Lauru Drēzdiņu. Par to, kā uzdrīkstēties darīt un nebaidīties realizēt trakas idejas, bija tikšanās ar pasākuma aģentūras “ Šarmants” vadītāju un 6.vidusskolas absolventu Ritvaru Embrektu. Kā izkāpt no savas komforta zonas un plānot savas dzīves stratēģijas tika gūta iedvesma Daigas Demiteres  meistarklasēs.

Projekta laikā jaunieši piedzīvoja savu  izaugsmi caur dažāda veida meistarklasēm, noslēgumā realizējot savu organizētu pasākumu jaunietis- jaunietim „Caur vērtībām līdz dzīves svinēšanai“, tā paaugstinot  motivāciju ne tikai mācīties, bet arī sasniegt sevis izvirzītus mērķus, organizējot, plānojot un vadot. Piedāvātie izaicinājumi pandēmijas laikā būtiski ietekmēja pusaudžu un jauniešu izaugsmi, jo rezultātā izveidojās spēcīga  komanda, kura ir gatava turpināt savu darbību arī ārpus projekta beigām: mācoties darot un kopā būt. PMP riska jauniešiem bija pozitīva pieredze, kā „palīdzēt augt“. Jaunieši projekta noslēguma atzina, ka guvuši pozitīvas emocijas, savstarpēji saliedējušies, guvuši pieredzi, kā darīt darbu, kurš patīk un kā relaksēties un atgūt enerģiju. Projekts palīdzēja atrast jaunus domubiedrus un iemācīja, ka tikai darot var iegūt jaunas prasmes un iemaņas.

Dzinējspēks

Ar šo pasākumu 13. aprīlī tika noslēgts projekts “Restarts- jauniešu zemais starts”. Devāmies izbraukumā uz Aizputi, lai iepazītos ar Aizputes vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes darbību. Šī bija kā balva sev par paveikto projekta laikā. Brauciena mērķis bija vienaudžu un jauniešu līderu atbalsta palielināšana, satiekoties ar citu skolu jauniešiem, un restarts turpmākajam darbam. Tikšanās izvērtās par skaistu sadraudzības pasākumu, kuras laikā jaunieši iepazina gan viens otru, gan skolu, gan devās iepazīt pilsētas kultūrvēstusikās vietas.

Izmantojot neformālās un netradicionālās izaugsmes metodes, tiks veicināta skolēnu savstarpējā uzticēšanās, attīstītas sadarbošanās prasmes un aktivitāšu rezultātā jauniešiem tika vairota ticība saviem spēkiem.

Jaunieši atzina, ka pasākuma laikā ir  uzlabojuši valodas un komunikatīvās prasmes, izveidojuši noderīgus kontaktus un ieguvuši labus draugus.

Prāta telpa

Daigas Demiteres nodarbību ciklā jaunieši saskārās un piedzīvoja jēdzienu “Apzinātība”.  Meistarklases ietvaros jaunieši runāja par daudz mūsdienās aktuāliem jautājumiem, bet nepazaudējot fokusu un saikni ar sevi. Uzdevumi ļāva ieklausīties savās domās, emocijās, ķermeņa sajūtās. Apzinātības nodarbībās jaunieši praktizēja savu spēju vadīt uzmanību un paskatīties uz dažādām tēmām no vairākiem rakursiem: spēka koks, nastu soma, robežas, līderība, komandas spēks, pateicība u.c. jautājumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saulei i tuvāk.

Tikšanās notika īsi pirms Ziemassvētkiem, 15.decembrī. Kad caur mūziku un dažādiem uzdevumiem, jauniešiem bija iespēja iepazīt pašiem sevi, atpūsties no ikdienas, sadarboties vienam ar otru. Nodarbību vadītāja Laura Drēziņa, grupas “Saulei i tuvāk” dalībniece.

 

 

 

 

 

Katra diena kā svētku diena

Neformālā projekta “Pumpurs” ietvaros Liepājas Raiņa 6.vidusskolas jauniešiem skolas dzimšanas dienā, 24. novembrī, platformā Zooms  bija lieliska iespēja satikties ar skolas absolventu- radošās apvienības “Šarmants” vadītāju Ritvaru Embrektu.

 

 

 

 

 

Sarunas laikā Ritvars dalījās savā pieredzē, kā darīt darbu, kurš tev patīk, iedvesmojot gan sevi, gan citus. Kā pamanīt sevī talantu un katru dienu pavadīt ar prieku? Tas bija stāsts par lēmumu pieņemšanu un mērķu izvirzīšanu, nebaidoties pieņemt nepareizus lēmumus. Klausoties Ritvarā, jaunieši iedvesmojās  no vairākām vērtīgām  atziņām:

  1. Iemācies darīt darbu, kurš tev sagādā prieku, tad aizmirsīsi par laiku un miegu.
  2. “Ķer kaifu no tā, ko dari!” Tad būsi savā vietā.
  3. Svini svētkus skaisti gan saturiski, gan vizuāli!
  4. Jebkurš skolas pasākums ir projekta vadības darbs.
  5. Dzīvē ir jākrāj mirkļi, nevis lietas!
  6. Lai sāktu kaut ko darīt, ir jābūt degsmei un ticībai sev.
Ceļā uz startu jeb uzasini zāģi!

Mums katrs pasākums ir svētki, kas izkrāso ikdienu un dod iespēju būt kopā ar tās galvenajiem varoņiem – cilvēkiem. Mūsu komandas vienotais mērķis, neatkarīgi no tā vai pasākums ir mazs vai liels, radīt apmeklētājiem fantastiskas emocijas, dzirksteli acīs un siltu sajūtu sirdī. Daudz svaiga gaisa, smiekli un labs garastāvoklis, kombinācijā ar nelielu baiļu elementu. Atrodoties svaigā gaisā neformālā vidē, atšķirīgos apstākļos ārpus ierastās vides, iepazīt projekta norisi un ieguvumus caur grupas savstarpējo komunikāciju un uzticēšanos, praktiski darbojoties un saliedējot komandu. Šajā pasākuma komanda tika saliedēta un izveidots labs restarts arī skolēnu līdzpārvaldes darbībai, jo gandrīz visi turpina iesākto projektā. Pasākums notika atpūtas kompleksā “Kurzemes pērle”, Aizputes novadā, 16.septembrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumi

PuMPuRS “Restarts – jauniešu zemais starts II”

Updated on 2022-09-27T22:32:11+03:00, by Inese Viļumsone.