Skolas dzīve – dzīves skola

Projekta mērķis: Sniegt iespēju Liepājas Raiņa 6. vidusskolas jauniešiem atšķirīgā vidē un situācijās, saistošā veidā izzināt sevi un iedvesmoties personīgo mērķu sasaistei ar izglītību.
Projektu realizē: mūsu skolas atbalsta biedrība Pumpurs jaunatnes iniciatīvu projekta finansiālu atbalstu.

Atbildīgās par projektu skolotājas: Sigita Stefane un Vineta Muskate.

Ir arī tādi jaunieši, kurus grūti motivēt un nepieciešami vēl citi papildus pasākumi ārpus formālās izglītības. Tāpēc esam priecīgi, ka mūsu skolas atbalsta biedrības projekts“Skolas dzīve-dzīves skola”guvis finansiālu atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvu projektu atklātajā konkursā mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. 2018./2019. mācību gada 2. pusgadā uzsāktas projekta aktivitātes 22 Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 8.-12.klašu skolēniem. Projekta “Skolas dzīve-dzīves skola” mērķis ir sniegt iespēju skolēniem atšķirīgā vidē un situācijās, saistošā veidā izzināt sevi un iedvesmoties personīgo mērķu sasaistei ar izglītību.Projekta laikā paredzētas 5 galvenās aktivitātes, kurās jaunieši, izmantojot neformālās mācīšanās metodes, saistošā veidā atklās sevī neapjaustus resursus un iedvesmu personīgo mērķu definēšanai un sasniegšanai. Atšķirīgās vidēs,piedaloties meistarklasēs un iedvesmojoties no dažādiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, projekta atklāšanas pasākumā jaunieši pavadīs nakti skolā, apmeklēs elektrokartingu halli un biedrības “Rave Team” iekštelpu skeitparku, tiksies ar Bruknas muižas priesteri Andreju Mediņu, izvērtēs projekta ieguvumus projekta noslēguma pasākumā atpūtas bāzē “Kurzemes pērle”.

 

 

Pasākumi

PuMPuRS “Skolas dzīve – dzīves skola”

Updated on 2019-11-22T10:19:11+00:00, by Inese Viļumsone.