Skolas soma

Latvijas skolas soma

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma,  valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci,paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Pateicoties “Latvijas skolas somas” projektam, mūsu skolas

1.semestra prioritāte bija teātra māksla. 9.-12. klases jaunieši apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Liepāja-Latvijas galvaspilsēta”,bet 5.klašu bērni noskatījās izrādi “Dželsomīno melu zemē”. 7.un 8.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties pat divas teātra izrādes: GODA teātra izrādi “Čomiņi” un Ērika Vilsona monoizrādi“Nezāle”. Savukārt 6.klašu skolēni apmeklēja Karostas cietumu un piedalījās izrādē ”Aiz restēm”. Esam pateicīgi, ka piešķirtais finansējums deva iespēju katram skolēnam bez maksas izbaudīt vienu no skaistākajām kultūras vērtībām-teātra mākslu.

 

Pasākumi

Latvijas skolas soma

Updated on 2020-02-27T10:53:03+02:00, by Inese Viļumsone.