Skolēnu kavējumi

Jauni Ministru kabineta noteikumi par skolēnu kavējumiem

Šā gada 1.februārī Ministru kabinetā (MK) apstiprināts noteikumu projekts “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

IZM raksta: “Izglītības likums nosaka, ka vecāku pienākums ir informēt izglītības iestādi par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt ietekme uz mācību procesu, bet līdz šim nepastāvēja vienota kārtība, kā konkrēti izglītības iestādei un pašvaldībai jārīkojas gadījumos, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. Šādas normas jau pašlaik ir iestrādātas izglītības iestāžu nolikumos vai iekšējās kārtības noteikumos, tādēļ izglītības iestādēm šī nebūs jauna procedūra, tikai tagad tā būs obligāta.

Noteikumi paredz, ka skolai ar vecākiem jāsazinās operatīvi, tiklīdz konstatēts, ka bērns bez attaisnojoša iemesla nav ieradies un vecāki nav informējuši izglītības iestādi par kavējuma iemesliem. Ja skolēns 20 mācību stundas semestra laikā būs neattaisnoti kavējis skolu un skolai nebūs izdevies noskaidrot kavējuma iemeslus, tiks informēta pašvaldība. Tālāk pašvaldība rīkosies atbilstoši savai kompetencei, iesaistot darbā sociālo dienestu, nepieciešamības gadījumā var tikt informēta arī policija, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un citas institūcijas.”

Comments:0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.