Norēķinu kārtība ēdnīcā

Norēķinu kārtība ēdnīcā

SIA “MĀRAS LĀCIS” Reģ. Nr. 42102021567

Flotes ielā 16, Liepāja, LV-3405, Tālr:29178192
E-pasts: info@maraslacis.lv

Norēķinu kārtība Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ēdnīcā 

1.Norēķini skaidrā naudā vai ar norēķinu karti 

1.1. Izglītojamais skolas ēdnīcas kasē var iegādāties talonus: EUR 1.47 (1. Mazais), EUR 2.94 (2. Klasiskais) vērtībā, pretī saņemot čeku par apmaksu un talonus attiecīgā apjomā (taloniem atšķirīgas krāsas, atkarībā no to vērtības) - Sākot ar 01.09.2022.; 

1.2. Ierodoties skolas ēdnīcā, izglītojamais pret talonu saņem attiecīgo tās dienas pusdienu komplektu - iegādāto talonu vērtībā. 

1.3. Iegādātos talonus izglītojamie var izlietot līdz 2022./2023.mācību gada beigām! 

1.4. Izglītojamie, kuri nevēlas veikt priekšapmaksu un iegādāties attiecīgā ēdiena veida talonus - var norēķināties skaidrā naudā vai maksājot ar karti skolas ēdnīcā ikdienu. Šāda risinājuma gadījumā izglītojamiem un viņu vecākiem jāņem vēra, ka veicot apmaksas procesu apkalpošana var aizņemt ilgāku laiku  atprečojot iepriekš iegādātus ēdienu talonu! 

Apmaksa par nākamo nedēļu, maksājot uz ēdinātāju kontu, ir jāveic līdz piektdienai pulksten 14.00.

2.Norēķini ar pārskaitījumu 5. un 6. klases (no 01.09.2022) 

2.1. Izglītojamiem 5. un 6. klašu grupās ēdiens ar priekšapmaksu tiek klāts uz galdiem, kur norādīta attiecīgā klase. 

2.2. Uz galdiem tiek novietots attiecīgā starpbrīža ietvaros porciju skaits par kuriem, iepriekš, tika veikta apmaksa. 

2.3. Par izdalīto un novietoto porciju korektu izlietojumu atbild katrs bērns individuāli un klases audzinātājs par konkrēto klasi. 

2.4. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji var veikt pārskaitījumu uz SIA “MĀRAS LĀCIS” bankas kontu LV86HABA0551049308128. Maksājuma mērķī obligāti norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu par kuru veic apmaksu. 

2.5. Izmantojot iespēju norēķināties ar pārkaitījumu, var veikt apmaksu ne mazāk  par 5 dienām. Komplekso pusdienu cena ir EUR 2.94 un maksa par vienas nedēļas ēdināšanu ir EUR 14.70. Ja ir piešķirta Liepājas pilsētas pašvaldības atlaide ēdināšani 50% apmērā, tad summa par nedēļas ēdināšu ir EUR 7.35. 

2.6. Maksājumu par ēdināšanu var veikt tikai avansā. Samaksājot par vēlamo periodu vismaz vienu dienu iepriekš līdz plkst. 15:00. 

2.7. Par izglītojamā neierašanos uz klātām pusdienām iespējams paziņot rakstiskā (sms) veidā uz tālruņa Nr. 29178192 līdz tās dienas plkst. 8:00! Nepieciešams norādīt posmu uz kuru pārcelt pusdienas vai arī ar rakstiskā veidā (sms) atjaunot ēdināšanas pakalpojumu ziņojot iepriekšējā dienā līdz plkst. 15:00! 

2.8. Samaksu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu var arī veikt skolas ēdnīcā uz vietas norēķinoties skaidrā naudā vai ar karšu maksājumu! 

3.Norēķini ar pārskaitījumu 7. - 12. klases (no 01.09.2021) 

3.1. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji var veikt pārskaitījumu uz SIA “MĀRAS LĀCIS” bankas kontu LV86HABA0551049308128. Maksājuma mērķī obligāti norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi, komplekta Nr. (par kuru veic apmaksu par 5 dienām). 

 3.2. Izmantojot iespēju norēķināties ar pārkaitījumu, var veikt apmaksu ne mazāk  par 5 dienām! 

3.3. Skolas ēdnīcā tiek pasniegti 2 veidu ēdienu komplekti: Nr. 1 / Mazais - EUR 1.47 / gb. (Maksa nedēļā EUR 7.35), Nr. 2 / Klasiskais - EUR 2,94 / gb. (Maksa nedēļā EUR 14.70).

3.4. Izglītojamais, kurš vai kura pārstāvis ir veicis iepriekšēju apmaksu - dodas uz skolas ēdnīcu tam paredzētā starpbrīdī un rindas kārtī saņem talonu pret kuru var atprečot siltu ēdienu visa 2022./2023 mācību gada laikā. Taloni ir atšķirīgas krāsas vadoties pēc izvēlētā un apmaksātā komplekta. 

3.5. Maksājumu par ēdināšanu var veikt tikai avansā. Samaksājot par vēlamo periodu vismaz tajā pašā dienā līdz plkst. 10:00! 

3.6. Izglītojamais pie skolas ēdnīcas vadītājas, pēc tam, kad maksātā summa ir reģistrēta uzņēmuma bankas norēķinu kontā, var saņemt talonus, apliecinot to ar parakstu - speciāli tam izveidotā žurnālā. 

3.7. Ierodoties skolas ēdnīcā, izglītojamais pret talonu saņem attiecīgo tās dienas pusdienu komplektu iegādāto talonu vērtībā. 

Ēdienkarte

Pamatkomplekta ēdienkarte 5. -9. klasei (1,57 eiro dienā), Pamatkomplekta ēdienkarte 10. -12. klasei (1,57 eiro dienā), Kompleksā ēdienkarte (3 eiro dienā), Veģetārā ēdienkarte (2,5 eiro dienā)

Nedēļu sadalījums

Intervāls Nedēļa
1. nedēļa 09. janvāris – 15. janvāris
2. nedēļa 16. janvāris – 22. janvāris
1. nedēļa 23. janvāris – 29. janvāris
2. nedēļa 30. janvāris – 05. februāris
1. nedēļa 06. februāris – 12. februāris
2. nedēļa 13. februāris – 19. februāris
1. nedēļa 20. februāris – 26. februāris
2. nedēļa 27. februāris – 05. marts
1. nedēļa 06. marts – 12. marts
2. nedēļa 13. marts – 19. marts
1. nedēļa 20. marts – 26. marts
2. nedēļa 27. marts – 02. aprīlis
1. nedēļa 03. aprīlis – 09. aprīlis
2. nedēļa 10. aprīlis – 16. aprīlis
1. nedēļa 17. aprīlis – 23. aprīlis
2. nedēļa 24. aprīlis – 30. aprīlis
1. nedēļa 01. maijs – 07. maijs
2. nedēļa 08. maijs – 14. maijs
1. nedēļa 15. maijs – 21. maijs
2. nedēļa 22. maijs – 28. maijs
1. nedēļa 29. maijs – 04. jūnijs

Stundu laiki

Stundu laiki
1. bloks: 9.00-10.20( pusdienas: 5.kl. 10.20-10.40);
2. bloks:
  • 4.kl. – 10:50-11:30 (pusdienas: 11:30-.11:45) 11:45-12:25;
  • 5. kl. – 10:50-12:10;
  • 6.kl. – 10:40-12:00( pusdienas: 12:05-12:20);
  • 7.-12.kl. – 10:50-12:10( pusdienas: 12:25-12:50);
3.bloks: 12:50-14:10;
4. bloks: 14:20-15:40;

Valsts pārbaudījuma grafiks

2022./2023.macību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

2022./2023.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts un to norises laiki, kā arī Valsts izglītības satura centra piedāvāto diagnosticējošo darbu saraksts.

  • Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību.
Eksāmens Mācību satura apguves līmenis Datums
Latviešu valoda optimālais 15.maijs; 7.-9.jūnijs
Latviešu valoda un literatūra augstākais 15.maijs
Programmēšana augstākais 17.maijs
Sociālās zinātnes augstākais 19.maijs
Ģeogrāfija augstākais 22.-23.maijs
Ķīmija augstākais 25.-26.maijs
Dizains un tehnoloģijas augstākais 29.maijs
Matemātika vispārīgais
(tikai profesionālās izglītības iestādēs)
1.jūnijs
Matemātika optimālais 1.jūnijs
Matemātika augstākais 1.-2.jūnijs
Angļu valoda optimālais 5.jūnijs; 5.-7.jūnijs
Angļu valoda augstākais 5.jūnijs; 7.-8.jūnijs
Franču valoda optimālais 6.jūnijs
Franču valoda augstākais 6.jūnijs
Vācu valoda optimālais 8.jūnijs
Vācu valoda augstākais 8.jūnijs
Krievu valoda augstākais 9.jūnijs
Bioloģija augstākais 12.-13.jūnijs
Kultūra un māksla augstākais 14.jūnijs
Fizika augstākais 15.-16.jūnijs
Vēsture augstākais 19.jūnijs
  • Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību.
Eksāmens Datums
Angļu valoda 24.-26.maijs
Franču valoda 24.-25.maijs
Vācu valoda 24.-25.maijs
Latviešu valoda 29.maijs; 29.-30.maijs; 1.-2.jūnijs
Matemātika 6.jūnijs
  • Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 9.klasē.
Klase Diagnosticējošais darbs Datums
3. Latviešu valoda 20.-24. februāris
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 20.-24. februāris
Matemātika 6.-10.marts
6 Dabaszinības 20.-24.februāris
Latviešu valoda 27.februāris-3.marts
Matemātika 6.-10.marts
9. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28.aprīlis

Valsts izglītības satura centrs, informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 2022. gada 5. jūlijā Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (turpmāk –  Noteikumi Nr.398) 31. punktu, pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – VPS)

  • izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem VPS jāpiesakās eksameni.vps.gov.lv, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,
  • izglītības iestādei VPS https://vps.gov.lv/ jāpiesaka izglītojamos vispārējās pamatizglītības eksāmeniem, pamatojoties uz 9. klases izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, vai par izglītojamā ieslodzītā resocializāciju atbildīgās amatpersonas iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

Valsts pārbaudes darbiem VPS varēs pieteikties no 2022.gada 5.decembra plkst.10.00 līdz 2022.gada 15.decembrim.

Diagnosticējošiem darbiem izglītības iestādes savus skolēnus varēs pieteikt otrā semestra sākumā.

Stundu saraksts

Updated on 2023-01-17T15:11:06+00:00, by Inese Viļumsone.