Uzņemšana tālmācībā 10. klasē

Dokumentus pieņem no 2024. gada  15. jūlija līdz 15. augustam (22. jūlijā – dokumentus nepieņem), jāuzrāda 9. klases beigšanas apliecība, sekmju izraksts, centralizēto eksāmenu sertifikāts(elektroniski), personas lieta, medicīniskie dokumenti, pase vai skolēna dzimšanas apliecība. Dokumentus iesniedz:  darba dienās no 10.00 –…