4. klasē

Uzņemšana 4. klasē

2023./2024. m. g. 4. klases ir NOKOMPLEKTĒTAS un jauni izglītojamie netiek uzņemti.

Jautājumi:  sazināties rakstot uz e-pastu: uznemsana@citadaskola.lv

Mācībām 4. klasē dokumentus pieņems no 2024.gada  3.  jūnija līdz 14. jūnijam, jāuzrāda liecība ar gada vērtējumiem mācību priekšmetos un skolēna dzimšanas apliecība.
Dokumentu iesniegšana notiks atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

Pieteikšanās kārtība (pēc liecības saņemšanas):

1. variants (ja iespējams elektroniski parakstīt):

 • elektroniski aizpilda iesniegumu: iesniegums ;
 • E-parakstīts iesniegums, ieskanēta dzimšanas apliecība un liecība tiek nosūtīti uz:  uznemsana@citadaskola.lv;
 • pēc dokumenta nosūtīšanas tiek aizpildīta anketa: Anketa

2. variants:

 • izdrukā iesniegumu –> aizpilda –> paraksta: iesniegums;
 • ienest un nodot skolas dežurantam 1. stāvā darbadienās 9:00 – 16:00 (ieeja caur skolas iekšpagalmu) kopā ar dzimšanas apliecības un liecības kopiju;
 • skolas darba laiks: darba dienās 9:00 -16:00.
 • pēc dokumenta iemešanas pastkastītē tiek aizpildīta anketa:  Anketa

3. variants:

 • Ezerkrasta sākumskolā saņem izdruku – aizpilda- paraksta;
 • ienest un nodot skolas dežurantam 1. stāvā darbadienās 9:00 – 16:00 (ieeja caur skolas iekšpagalmu) kopā ar dzimšanas apliecības un liecības kopiju;
 • skolas darba laiks: darba dienās 9:00 -16:00.
 • pēc dokumenta iemešanas pastkastītē tiek aizpildīta anketa: Anketa

E-pasts jautājumiem : uznemsana@citadaskola.lv

pamatskolas piedāvājums 2021

5. - 9. klasē

Uzņemšana 5. – 9.  klasē

5. – 9. klases šobrīd ir NOKOMPLEKTĒTAS un jauni izglītojamie netiek uzņemti.

Jautājumi:  sazināties rakstot uz e-pastu: uznemsana@citadaskola.lv

pamatskolas piedāvājums 2021

10. klasē

Uzņemšana 10. klasē


Dokumentus pieņems no 2024. gada  1. jūlija, jāuzrāda 9. klases beigšanas apliecība, sekmju izraksts, centralizēto eksāmenu sertifikāts(izdruka vai elektroniski), personas lieta, medicīniskie dokumenti, pase vai skolēna dzimšanas apliecība.
Informācija par izvēļu groziem ŠEIT: http://citadaskola.lv/velies-macities-musu-skola…/

 • Dokumentu iesniegšana 1. jūlijā (Liepājas Raiņa 6. vidusskolas absolventiem):
  • 9.a -10:00
  • 9.b – 11:00
  • 9.c – 12:00
 • Dokumentu iesniegšana 2. -3. jūlijam (izglītojamie no citām mācību iestādēm): 10:00 -13:00
 • Par individuālu laiku sazināties: tālr. 63484344

E-pasts jautājumiem : uznemsana@citadaskola.lv

Izvēļu grozi 10. klasēs (Organizāciju vadība, Cilvēkresursu vadība, Inženierzinātnes, AI sistēmas)

Cilvēkresursu vadība

11. - 12. klasē

Uzņemšana 11. -12. klasē

Mācībām 11. – 12. klasē dokumentus pieņems no š. g. 1. jūnija, jāuzrāda liecība ar gada vērtējumiem mācību priekšmetos un skolēna dzimšanas apliecība, vietu ierobežotības dēļ vispirms sazināties rakstot uz e-pastu: uznemsana@citadaskola.lv

Uzņemšana 2022./2023. m. g.

Updated on 2024-01-30T13:27:51+02:00, by Inese Viļumsone.