Biedrības mērķis ir veicināt Liepājas Raiņa 6. vidusskolas mācību programmas un audzināšanas darba pilnveidošanu un attīstību, nodrošināt un atbalstīt skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, veidot partnerattiecības.

Biedrības uzdevumi ir:

  • Izteikt savus priekšlikumus skolas darbības uzlabošanai;
  • Izstrādāt un realizēt dažāda veida projektus, kas veicinātu skolas attīstību;
  • Sekmēt sadarbības iespējas ar līdzīgām organizācijām;
  • Popularizēt skolu sabiedrībā;
  • Veicināt Biedrības darbību, biedrības mērķu sasniegšanai.

Statūti

Darbības plāns

Rekvizīti

Biedrība

Updated on 2014-04-15T11:08:16+03:00, by Roberts Rožkalns.