Vides izglītības projekts darbojas attālināti

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī un attālināto mācību procesu, 5. a klase aktīvi piedalījās aprites ekonomikas projekta īstenošanā.

Skolēni paši saviem spēkiem spēja izzināt aprites ekonomikas principus un modeļus. Projekta ietvaros skolēni pētīja dzīvesvietas tuvējo apkārtni, fotografēja redzēto, iepazina un apkopoja informāciju par redzētiem augiem un dzīvniekiem. Distancēšanās laikā tika aptaujāti arī vecvecāki, kuri dalījās savās atmiņas un pieredzē.

Tika izvērtēts savas ģimenes ieguldījums drošākai, veselīgākai un labklājīgākai nākotnei mums visiem, tādējādi paaugstinot dzīves kvalitāti.

Sakarā ar pašreizējo situāciju un atšķirīgām īstenošanas iespējām, projekta finansētāji nolēma projektu pagarināt. Līdz ar to projekta aktivitātes, uzdevumus un materiāla aprobāciju būs iespēja pabeigt līdz 2021.g. 31. maijam.

Svarīgākās bērnu atziņas, kas tika iegūtas patstāvīgajā darba laikā:

· Samazināt plastmasas maisiņu izmantošanu;

· Izmantot plastmasas maisiņus atkārtoti;

· Plastmasas maisiņu vietā var izmantot papīra, auduma maisiņus, kartona kastes, pītus grozus;

· Labāk ir izvēlēties beziepakojuma preci un to ielikt dabai draudzīgākā iepakojumā;

· Svarīgi ir šķirot un neatstāt atkritumus dabā (maisiņus, pudeles), jo tie tur paliks vēl gadiem ilgi;

· Lietot atkārtoti pārtikas vai iesaiņojuma materiālus, lai samazinātu atkritumu daudzumu;

· Jāpilnveido iepakojumu pārstrāde un otrreizēja izmatošana. Cilvēkiem jāiemācās šķirot atkritumus. Mērķtiecīga atkritumu šķirošana un otrreizēja pārstrāde veicinās atkritumu samazināšanos;

· Pārtikas produktu atkritumus var samazināt pārstrādājot tos kompostā;

· Labot apģērbu un apavus, veidot apģērbu un apavu bezmaksas apmaiņas punktus;

· Labot bojāto sadzīves tehniku un izmantot to pēc iespējas ilgāk.

Sīkāk par projektu šeit: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcitadaskola.lv%2Fuzsakam-dalibu-starptautiska-vides-izglitibas-pilotprojekta%2F%3Ffbclid%3DIwAR1uwwC5jCrK9eyyMwD85XByI6vkUhGc-pR_dKQZUtBfpf17O3YnHjy-VYY&h=AT366c87pqYyzGhLdpO-14M69c1tghOkCbozFllb6DFfC-n9bpzE64uHDSTmSIQHA-v-mUiHLU_fBp49oSCxbD9XC_YTqNlKD0FFKmUd36nZNrbiJHmhav3iQxc0ed-_81AWEw

Īpašu paldies gribu teikt bērniem, kas neskatoties uz lielo slodzi mācību darbā atrada laiku un spēku projekta īstenošanā. Paldies vecākiem un vecvecākiem par atbalstu.

5.a klases audzinātāja Vida Dreimane

Comments:0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.