Norēķinu kārtība ēdnīcā

Norēķinu kārtība ēdnīcā

SIA “MĀRAS LĀCIS” Reģ. Nr. 42102021567

Flotes ielān16, Liepāja, LV-3405, Tālr: 63431717
E-pasts: info@maraslacis.lv

Norēķinu kārtība Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ēdnīcā 

1.Norēķini skaidrā naudā vai ar norēķinu karti 

1.1. Izglītojamais skolas ēdnīcas kasē var iegādāties talonus: EUR 0.78 (1. Mazais), EUR 1.57 (2. Klasiskais), EUR 2.00 (3.Veģetārais) un EUR 3.00 (4. Sātīgais) vērtībā, pretī saņemot čeku par apmaksu un talonus attiecīgā apjomā (taloniem atšķirīgas krāsas, atkarībā no to vērtības) - Sākot ar 14.09.2020.; 

1.2. Ierodoties skolas ēdnīcā, izglītojamais pret talonu saņem attiecīgo tās dienas pusdienu komplektu - iegādāto talonu vērtībā. 

1.3. Iegādātos talonus izglītojamie var izlietot līdz 2020./2021.mācību gada beigām! 

1.4. Izglītojamie, kuri nevēlas veikt priekšapmaksu un iegādāties attiecīgā ēdiena veida talonus - var norēķināties skaidrā naudā vai maksājot ar karti skolas ēdnīcā ikdienu. Šāda risnājuma gadījumā izglītojamiem un viņu vecākiem jāņem vēra, ka veicoot apmaksas procesu apkalpošana var aizņemt ilgāku laiku  atprečojot iepriekš iegādātus ēdienu talonu! 

2.Norēķini ar pārskaitījumu 5. un 6. klases (no 07.09.2020) 

2.1. Izglītojamiem 5. un 6. klašu grupās ēdiens ar priekšapmaksu tiek klāts uz galdiem, kur norādīta attiecīgā klase. 

2.2. Uz galdiem tiek novietots attiecīgā starpbrīža ietvaros porciju skaits par kuriem, iepriekš, tika veikta apmaksa. 

2.3. Par izdalīto un novietoto porciju korektu izlietojumu atbild katrs bērns individuāli un klases audzinātājs par konkrēto klasi. 

2.4. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji var veikt pārskaitījumu uz SIA “MĀRAS LĀCIS” bankas kontu LV86HABA0551049308128. Maksājuma mērķī obligāti norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu par kuru veic apmaksu. 

2.5. Izmantojot iespēju norēķināties ar pārkaitījumu, var veikt apmaksu ne mazāk  par 5 dienām. Komplekso pusdienu cena ir EUR 1.57 un maksa par vienas nedēļas ēdienāšanu ir EUR 7.85. Ja ir piešķirta Liepājas pilsētas pašvaldības atlaide ēdināšani 50% apmērā, tad summa par nedēļas ēdināšu ir EUR 3.95. 

2.6. Maksājumu par ēdināšanu var veikt tikai avansā. Samaksājot par vēlamo periodu vismaz vienu dienu iepriekš līdz plkst. 15:00. 

2.7. Par izglītojamā neierašanos uz klātām pusdienām iespējams paziņot raktiskā (sms) veidā uz tālruņa Nr. 29178192 līdz tās dienas plkst. 8:00! Nepieciešams norādīt posmu uz kuru pārcelt pusdienas vai arī ar rakstiskā veidā (sms) atjaunot ēdināšanas pakalpojumu ziņojot iepriekšējā dienā līdz plkst. 15:00! 

2.8. Samaksu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu var arī veikt skolas ēdnīcā uz vietas norēķinoties skaidrā naudā vai ar karšu maksājumu! 

3.Norēķini ar pārskaitījumu 7. - 12. klases (no 14.09.2020) 

3.1. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji var veikt pārskaitījumu uz SIA “MĀRAS LĀCIS” bankas kontu LV86HABA0551049308128. Maksājuma mērķī obligāti norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi, komplekta Nr. (par kuru veic apmaksu par 5 dienām). 

 3.2. Izmantojot iespēju norēķināties ar pārkaitījumu, var veikt apmaksu ne mazāk  par 5 dienām! 

3.3. Skolas ēdnīcā tiek pasniegti 4 veidu ēdienu komplekti: Nr. 1 / Mazais - EUR 0.78 / gb. (Maksa nedēļā EUR 3.95), Nr. 2 / Klasiskais - EUR 1,57 / gb. (Maksa nedēļā EUR 7.85), Nr. 3 / Veģetārais - EUR 2.00 / gb. (Maksa nedēļā EUR 10.00), Nr. 4 / Sātīgais - EUR 3.00 / gb. (Maksa nedēļā EUR 15.00). 

3.4. Izglītojamais, kurš vai kura pārstāvis ir veicis iepriekšēju apmaksu - dodas uz skolas ēdnīcu tam paredzētā starpbrīdī un rindas kārtī saņem talonu pret kuru var atprečot siltu ēdienu visa 2020./2021 mācību gada laikā. Taloni ir atšķirīgas krāsas vadoties pēc izvēlētā un apmaksātā komplekta. 

3.5. Maksājumu par ēdināšanu var veikt tikai avansā. Samaksājot par vēlamo periodu vismaz tajā pašā dienā līdz plkst. 10:00! 

3.6. Izglītojamais pie skolas ēdnīcas vadītājas, pēc tam, kad maksātā summa ir reģistrēta uzņēmuma bankas norēķinu kontā, var saņemt talonus, apliecinot to ar parakstu - speciāli tam izveidotā žurnālā. 

3.7. Ierodoties skolas ēdnīcā, izglītojamais pret talonu saņem attiecīgo tās dienas pusdienu komplektu iegādāto talonu vērtībā. 

 

 

 

Ēdienkarte 23.novembris – 27. novembris

23.novembris – 27. novembris 5. – 9. klase

Pamatkomplekta ēdienkarte 5. -9. klasei (1,57 eiro dienā)

Ēdienkarte 16. novembris – 20. novembris

16. novembris – 20. novembris 5. – 9. klase

Pamatkomplekta ēdienkarte 5. -9. klasei (1,57 eiro dienā)

Nedēļu sadalījums

Intervāls Nedēļa
1. nedēļa 1. septembris – 6. septembris
2. nedēļa 7. septembris – 13. septembris
1. nedēļa 14. septembris – 20. septembris
2. nedēļa 21. septembris – 27. septembris
1. nedēļa 28. septembris – 4. oktobris
2. nedēļa 5. oktobris – 11. oktobris
1. nedēļa 12. oktobris – 18. oktobris
2. nedēļa 19. oktobris – 25. oktobris
1. nedēļa 26. oktobris – 1. novembris
2. nedēļa 2. novembris – 8. novembris
1. nedēļa 9. novembris – 15. novembris
2. nedēļa 16. novembris – 22. novembris
1. nedēļa 23. novembris – 29. novembris
2. nedēļa 30. novembris – 6. decembris
1. nedēļa 7. decembris – 13. decembris
2. nedēļa 14. decembris – 20. decembris

Stundu laiki

Stundu laiki 5.,6.,7.,8.,10.,11. klasēm

Bloks Sākums Beigas
0. 08:10 08:50
1. 09:00 10:20
2. 10:50 12:10
3. 12:40 14:00
4. 14:10 15:30

Valsts pārbaudījuma grafiks

Stundu saraksts

Updated on 2021-04-09T10:39:07+00:00, by Inese Viļumsone.